Známa ale skôr viac neznáma tajomná tantra masáž. Čo to vlastne Tantra je https://www.tantradiamond.sk/co-vlastne-tantra-je/? Mnoho ľudí túto techniku masáže nepozná a druhá polovica ju považuje za niečo „zakázané“ alebo zvláštne. Často je opisovaná ako súčasť akéhosi sexuálneho uspokojenia, čo nie je úplne presný termín. Avšak tantra masáž patrí v skutočnosti medzi jednou z najlepších liečebných a relaxačných techník, ktoré sú odporúčané zdravotnými odborníkmi. Poskytuje nielen rovnováhu v oblasti sexuality a erotickej časti ľudského bytia, ale pozitívne ovplyvňuje celý zdravotný systém ľudského tela, vrátane srdcových ochorení, svalových kŕčov, napätia, stresu a podobne.

masáž

Takže, v podstate, čo si pod tantrickou masážou vlastne predstaviť?

Na začiatok treba však ozrejmiť, že ak povieme pojem Tantra, neznamená to nutne len tantrickú masáž. Tantra je známa už od stáročia od čias starovekých indických a tibetských kultúr. Predstavuje hlboký duchovný systém, ktorý v sebe zahŕňa istú dávku filozofie, komplexný holistický prístup životu, a ľudskú podstatu v rámci fyzickej, mentálnej a duchovnej osobnosti ľudského bytia. Tantrické chápanie a zmysel tantry považuje sexuálnu spiritualitu ako akt posvätnosti, ktorý môže slúžiť na duchovný rast a napredovanie v pochopení ľudskej podstaty. Ide o široký systém, ktorý rôzne kultúry interpretujú iným spôsobom.

tantra

Tantra v tantrickom salóne

Ak chcete tantru objavovať v súčasnosti, navštívte tantrický salón Tantra Diamond Bratislava. Na vlastnej koži a všetkými svojimi zmyslami tak pocítite hlbokú atmosféru a energickú silu tejto taktiky. Tantrická masáž je zameraná predovšetkým na uvoľnenie, vzrušenie a spojenie medzi dvoma ľuďmi. Tento proces spojenia vám pomôže aj v mentálnom či psychickom raste. Naučíte sa ľahšie si pripustiť kontakt s ľuďmi, pomôže vám to v poznávaní svojho tela, odbúrať všetok stres a napätie, a vrátiť stratené sebavedomie a životnú energiu.