Ready made novozaložená spoločnosť je firma, ktorá ešte svoju podnikateľskú činnosť nezačala. Je bez akejkoľvek histórie a nemá žiadne záväzky, zmluvy, vzťahy, zamestnancov, nič podobné. V mnohých prípadoch je veľkou výhodou pre začínajúcich podnikateľov, kedy sa dá začať podnikať takmer ihneď bez čakania na zápis do obchodného registra a podobne. Avšak rovnako, ako sa dá kúpiť na začatie podnikania ready made s.r.o. novozaložená, dá sa kúpiť aj firma s historiou na predaj. Tá môže mať v niektorých prípadoch svoje výhody. Kedy je teda kúpa firmy s históriou výhodná.

podpisovanie

Môžu nastať prípady, že potrebujete napríklad získať úver na financovanie projektu, podnikateľskej činnosti atď a vtedy je v mnohých prípadoch firma s históriou výhodou. Firma s históriou už existuje nejaký ten čas a vykazovala aj nejakú činnosť, faktúry, záväzky a podobne a s najväčším možným predpokladom má aj nejaké výsledky hospodárenia. To môže byť pre získanie úveru na firmu a podnikanie mnohokrát veľkou výhodou. Často je firma s históriou teda dôveryhodnejšou pre banky a inštitúcie, ale aj pre potenciálnych obchodných partnerov, teda pre získanie nejakej zákazky alebo rozbehnutie projektu a podobne.

podávanie rúk

Má totiž už nejakú preukázateľnú činnosť a dokonca aj výsledky hospodárenia, ktoré keď sú pozitívne, tak je to kredit pre firmu navyše. Novozaložená firma by hneď nemusela pôsobiť až tak dôveryhodne a skúsene, preto sa mnoho podnikateľov rozhodne práve pre kúpu firmy s históriou. Rôzne ready made s.r.o., ale aj firmy s históriou sa dajú kúpiť, resp. rezervovať napríklad na webových stránkach spoločnosti 41business.com, kde je na výber niekoľko rôznych firiem. Tieto sú buď neplatci Dph alebo môžu byť aj platcami Dph. Na výber je teda množstvo už založených firiem. Navyše si môžete zmeniť názov, síslo i predmety podnikania. Iste nájdete to, čo potrebujete aj vy!