Väčšinou, ak sa dvaja podnikatelia, resp. živnostníci rozhodnú, že chcú spoločne podnikať, založia si spoločnosť s ručením obmedzeným alebo inú právnu formu podnikania. Pokiaľ však chcete spoločne podnikať, nemusíte sa hneď púšťať do zakladania rôznych foriem podnikania, pretože existuje aj iná možnosť. Touto možnosťou je využitie Zmluvy o združení ezmluva.sk, ktorá sa spisuje pri podnikaní v združení. Samotné združenie, avšak nemá právnu subjektivitu, a tým pádom sa nepokladá za samostatnú právnu formu podnikania. Takéto združenie nemá podľa zákona ani žiadne práva, resp. povinnosti a nevystupuje ani ako právnická osoba.

vytvorenie združenia

Ide čisto iba o princíp toho, že sa prostredníctvom neho združujú podnikatelia bez vzniku nového právneho subjektu. Združenie vzniká na základe už spomínanej Zmluvy o združení, ktorú spoločne spisujú zainteresované strany podnikateľov. Túto zmluvu musia pochopiteľne spísať minimálne dve osoby, ktoré sa rozhodli spoločne dosiahnuť nejaký podnikateľský cieľ. Čo sa týka náležitostí a podmienok týkajúcich sa tohto zmluvného dokumentu, spisovať ho môžu rovnako fyzické, ako aj právnické osoby. Zmluva spadá pod ustanovenia Občianskeho zákonníka, kde sa uvádza, že musí byť vyhotovená v písomnej podobe. http://www.mestoprelouc.cz/media/kronika-mesta-v-elektronicke-podobe/

zmluvná dokumentácia

Spomedzi náležitostí, ktoré by v tomto v zmluvnom vzťahu nemali chýbať, je potrebné spomenúť napríklad názov združenia, to ako si podnikatelia rozdelia príjmy a výdavky a taktiež vložený spoločný majetok k vykonávaniu podnikateľskej činnosti. Okrem toho sú dôležitými náležitosťami rovnako aj faktory, ako je určenie osoby, ktorá bude zodpovedá za všetky dôležité záznamy a riadenie účtovníctva. V zmluve je treba taktiež spomenúť aj to, akým spôsobom budú rozdelené podiely nadobudnutého majetku a ako sa bude rozhodovať o iných závažných spoločných veciach. Samozrejme, že nesmú chýbať ani základné osobné informácie o všetkých zainteresovaných osobách a ich písomné podpisy.