Financie sú v dnešnej dobe veľmi diskutovaný pojem. Ak ich máme nedostatok, siahame po pôžičkách. Poradenskou inštitúciou aj inštitúciou, ktorá poskytuje pôžičky, sa zaoberá medzinárodná  banka – Európska banka pre obnovu a rozvoj, založená v apríli v roku 1991. European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) je banka, ktorá podporuje štáty strednej a východnej Európy, štáty  bývalého Sovietskeho zväzu. Banka poskytuje pôžičky so splatnosťou 5-10 rokov pre súkromný sektor a 15 rokov pre štátny sektor, ďalej priame investície a iné a zaoberá sa aj poisťovacou činnosťou.

financie, peniaze, pôžičky

Pomoc EBRD v transformujúcich sa krajinách má podobu finančnej a technickej pomoci. Banka má rating AAA a je schopná získavať fondy s výhodnými sadzbami na medzinárodných trhoch (kapitálových). Hlavné sídlo má v Londýne, najvyšším orgánom banky je Rada guvernérov, v ktorej má každý členský štát svojho guvernéra a zástupcu guvernéra.

Financie-ekonomická kategória

Prezident banky je volený Radou guvernérov a to na štyri roky. Operačnú činnosť banky riadi Rada riaditeľov (23 členov menovaných na tri roky). ERBD má svoje aktivity v 26 štátoch strednej a východnej Európy. Banka každoročne pripravuje projekty v každom štáte. Táto banka nemá charakter obchodnej banky, svoje ratingové hodnotenie (pomerne dosť vysoké) dosahuje svojou kapitálovou silou. Táto kapitálová sila jej umožňuje získavať určité zdroje  na poskytovanie úverov s veľmi výhodnými úrokovými sadzbami na medzinárodnom trhu (kapitálovom). Táto banka sa stala najväčším priamym investorom , čím samozrejme mobilizuje aj zdroje iných investorov. 

Svojou štruktúrou sa nepodobá štruktúre obchodnej banky, svoje produkty oceňuje na obchodnej báze. Banka má kapitál vyše 10 mld. ECU(377mld. Sk). Financie majú v svetovej ekonomike presne vymedzené miesto a jedným zo spôsobov vnímania financií v reprodukčnom procese je objektívna stránka financií (tovarová výmena medzi ekonomickými subjektami na trhu a pri realizovaní všetkých tovarov a služieb). Financie sú ekonomická kategória a v národnom hospodárstve ich existencia a pôsobenie vyplýva z jestvovania ekonomickej kategórie peniaze.